Ochrana osobných údajov

V digitálnej dobe je potrebné zachovať vaše osobné údaje nedotknuté. Ich ochrana a maximálna bezpečnosť je našou prioritou. Osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov.

Čo je to osobný údaj?

Pod pojmom osobný údaj rozumieme akúkoľvek informáciu týkajúcu sa vašej osoby, na základe ktorej dokážete byť identifikovaný. Ide napríklad o meno, priezvisko, adresu, číslo občianskeho preukazu, fotografiu, citlivé informácie. Jednoducho akákoľvek informácia týkajúca sa vašej osoby, kontaktné informácie, prípadne zmienka vo forme videa, fotky, IP adresa.

Kto sme

Sme web prezentujúci náš životný štýl. Cieľom je inšpirovať vás a pomôcť plniť svoje ciele. Blog spravujeme vo voľnom čase. Všetky informácia ktoré uvádzame sú z našich osobných skúseností a dostupných zdrojov.

Web: https://www.ziaktivne.sk

Aké informácie o vás zbierame a prečo ich zbierame?

Nakoľko využívate internet, do ktorého sa pripojíte i vďaka IP adrese, ktorá je unikátne pridelená uchovávame jej anonymizovaný identifikátor. Táto informácia slúži na skvalitnenie našich služieb. Meriame počet autentických prístupov na konkrétne stránky, články, dĺžku trvania relácie a podobne. S anonymizovanými údajmi pracujeme s opatrnosťou.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, uložené prehliadačom na váš pevný disk. Cookies plnia vacero účelov – niektoré si vyžaduje fungovanie samotného webu, iné vás môžu identifikovať ako návštevníka na základe osobných údajov. Samotné identifikovanie sa označuje ako osobný údaj.  V prípade, že nechcete aby náš web využíval cookies, môžete cookies deaktivovať vo svojom prehliadači, nakoľko ide o váš osobný údaj v určitých prípadoch.

Pre chod našej web stránky sú cookies nevyhnutné. Rovnako pre prispôsobenie obsahu, ktorý sa vám bude páčiť a bude pre vás prispôsobený na mieru. Zisťujeme teda vaše preferencie, či ste náš web v minulosti navštívili z daného zariadenia. Zakázaním cookies nedokážeme identifikovať vaše možné preferencie a vedieť o obsahu, ktorý máme publikovať tak, aby sa vám páčil.

Pre personalizovanie ponuky v rámci newsletteru – odberu noviniek mailom využívame metódu nazývanú segmentácia zákazníkov. Táto metóda zabezpečuje, že budete dostávať mailom iba emaily z oblastí o ktoré máte záujem, žiadne nežiadúce emaily so spamom.

Ak je pre vás segmentácia nežiadúca, alebo sa chcete odhlásiť z odberu newslettera môžete nám napísať na vavrik@ziaktivne.sk . Vaša spokojnosť je našim prvoradým záujmom. Od doby kontaktu v čo najkratšom termíne vyhovieme vašej požiadavke.

Iné osobné údaje

Všetky formuláre uvedené na stránke vyžadujú vami vyplnené údaje. Väčšinou ide o meno, priezvisko, prezývku, telefónne číslo, emailovú adresu, vašu web stránku, alebo iný údaj. Všetky údaje zadávate do formulárov dobrovoľne. Dané údaje sú používané na bližšie konkretizovaný účel, pre ktorý ste ich zadali a používané iba v nevyhnutnom rozsahu.

Čo znamená pojem spracovanie osobných údajov?

Spracovaním údajov rozumieme akúkoľvek operáciu s vami poskytnutými údajmi. Ide o uskladnenie, sprístupnenie, zmenu, hľadanie, prácu s údajmi, uchovávanie, triedenie a kombinovanie, odstránenie a iné operácie, ktoré je potrebné s osobnými údajmi vykonať v záujme poskytovania kvalitných služieb a produktov vo forme, aby vám pomohli.

Na aké účely využívame osobné údaje?

Prevádzkovateľom webu pre spracovanie osobných údajov je SZČO Ondrej Vavrík, Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 51389517.

Zber osobných údajov vykonávame na web stránke www.ziaktivne.sk v rozsahu:

Objednávkový formulár – meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje. Ide o údaje potrebné pre vystavenie faktúry a súvisiacich dokladov pre splnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňového zákona, predpisov o účtovníctve, Občianskeho zákonníka a osobitných právnych predpisov.

E-mail – Využívame na komunikáciu so zákazníkom za účelom vybavenia objednávky, poskytnutie dodatočných informácii k objednávke (zakúpenému produktu) od dodávateľa / prevádzkovateľa právny základ pre spracovanie os. údajov pre plnenie zmluvy.

E-mail – Marketingové účely – doručovanie marketingových informácii – oprávnený záujem prevádzkovateľa, nakoľko sa informácie týkajú produktov prevádzkovateľa, ktoré si už zákazník u nás zakúpil. Zákazníkom sa snažíme poskytnúť čo najlepší servis v oblasti o ktorú sa zaujímajú.

Telefónne číslo – V prípade potreby pri vybevení objednávky zákazníka kontaktujeme telefonicky z dôvodu kvalitnejších služieb a ústretovejšieho odkomunikovania objednávky, za účelom splnenia individuálnych požiadaviek zákazníka. Ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť zákazníkovi čo najlepšiu starostlivosť v rámci objednávky a vzťahu obchodník-klient.

Platobné údaje slúžia na zrealizovanie platby za poskytnuté služby / produkty. Plnenie zmluvy uzatvorenej cez internet – právny základ.

Osobné údaje zadávané na webstránke pre bezplatný odber noviniek – newslettera danej kategórie:

E-mail, meno – Účelom je doručenie noviniek z kategórie o ktorú návštevník prejavil záujem a newslettera na základe súhlasu návštevníka. Novinky  vám priebežne doručujeme na mail. Právnym základom pre spracovanie os. údajov je súhlas, ktorý je možné hocikedy odvolať. Údaje spracovávame do odvolania súhlasu, avšak maximálne po dobu 5 rokov.

Osobné údaje zadávané na webstránke pre zakúpenie plateného e-booku online receptov na webe www.ziaktivne.sk:

Meno, priezvisko, adresa – poskytnuté za účelom vystavenia faktúry a súvisiace doklady – právny základ je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľy na základe daňových zákonov, predpisov o účtovníctve a Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.

E-mail – Využívame na komunikáciu so zákazníkom za účelom vybavenia objednávky, poskytnutie dodatočných informácii k objednávke (zakúpenému produktu) od dodávateľa / prevádzkovateľa právny základ pre spracovanie os. údajov pre plnenie zmluvy.

E-mail – Marketingové účely – doručovanie marketingových informácii – oprávnený záujem prevádzkovateľa, nakoľko sa informácie týkajú produktov prevádzkovateľa, ktoré si už zákazník u nás zakúpil. Zákazníkom sa snažíme poskytnúť čo najlepší servis v oblasti o ktorú sa zaujímajú.

Telefónne číslo – V prípade potreby pri vybevení objednávky zákazníka kontaktujeme telefonicky z dôvodu kvalitnejších služieb a ústretovejšieho odkomunikovania objednávky, za účelom splnenia individuálnych požiadaviek zákazníka. Ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť zákazníkovi čo najlepšiu starostlivosť v rámci objednávky a vzťahu obchodník-klient.

Platobné údaje slúžia na zrealizovanie platby za poskytnuté služby / produkty. Plnenie zmluvy uzatvorenej cez internet – právny základ.

Referencie

Refencie zákazníkov uverejňujeme len na základe ich súhlasu s použitím osobných údajov. Súhlas je poskytnutý v odpovedi na email, v ktorom žiadame referenciu. Všetky informácie vrátane fotografie, alebo iných poskytnutých osobných údajov zverejňujeme iba na základe súhlasu. Akýkoľvek osobný údaj je kedykoľvek možné stiahnuť z web stránky na požiadanie. Rovnako sa zaväzujeme k tomu, že citlivé údaje ako je zdravotný stav, príslušnosť k rase, etniku nezverejňujeme bez výslovného súhlasu.

Komentáre na webe

Pri pridávaní komentárov je potrebné, aby ste súhlasili so spracovaním osobných údajov zadaných v komentári – meno, priezvisko, prezývka, vaša web stránka, obsah komentára. Súhlas udelíte zaškrtávacím, alebo iným tlačidlo zobrazeným pri formulári na zadanie komentára. Nie všetky údaje zverejňujeme. Väčšinou ide o prezývku, web a obsah komentára. Zároveň prehlasujeme, že nepoužívame vaše osobn= údaje na iné účely. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a údaje zmažeme.

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Ako prevádzkovateľ uchovávame vaše osobné pdaje maximálne po dobu 5 rokov na uvedené účely, ak právne predpisy (daňové, archívne, účtovnícke, pracovnoprávne a iné) neustanovujú inak, alebo kým nie je súhlas so spracovaním osobných údajov odvolaný (za podmienky, že nie sme viazaný osobitným predpisom údaje ďalej uchovávať/archivovať). Spracovanie vašich osobných údajov je po dobu platnosti súhlasu zákonné aj napriek odvolania súhlasu po jeho poskytnutí.

Zabezpečené údaje

Vaše údaje sú starostlivo zabezpečené potrebnými technickými prostriedkami na ochranu osobných údajov. Eliminujeme nebezpečenstvá vírusov, využívame firewall a šifrovanú komunikáciu cez protokol HTTPS / SSL.

Práva dotknutej osoby – návštevníka

Vašim právom je byť informovaný o údajoch spracovateľa osobných údajov a spôsobe spracovania / účele osobných údajov, ktoré sme uviedli vyššie.

Prevádzkovateľ: Ondrej Vavrík, +421944013146, vavrik@ziaktivne.sk

Máte právo požiadať o prístup k spracovávaným osobným údajom. Údaje vám po vašej žiadosti zašleme.

Ďalším z práv je doplnenie údajov, ktoré ste nám poskytli v prípade že boli zmenené/neúplné

Dôležité je poznať, že máte právo na zmazanie vami poskytnutých osobných údajov po dosiahnutí účelu na ktorý boli poskytnuté – plnenie spotrebiteľskej zmluvy. Rovnako po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu je jednoduché, ako aj udelenie: v emailovej kampani nájdete tlačidlo odhlásiť, alebo nám môžete napísať žiadosť na e-mail vavrik@ziaktivne.sk.

Máte právo namietať proti našemu oprávnenému záujmu v prípade spracovania vašich osobných osobných údajov. V prípade, že je námietka odôvodnená zmažeme vaše osobné údaje.

V prípade, že vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie zákonnych povinností, ktoré nám ukladajú účtovnícke predpisy, daňové zákony a iné právne predpisy, nemôžeme vaše údaje zmazať po dobu stanovenú daným zákonom/nariadením.

K vašim právam patrí i právo požiadať obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov, ak napadnete správnosť os. údajov, alebo miesto vymazania os. údajov budete požiadať obmedzenie ich spracovania, rovnako ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše os. údaje na účel ktorý uviedol, ale potrebujete ich vy na preukázanie alebo obhájenie právnych nárokov. V prípade obmedzenia spracovávania osobných údajov zostanú údaje v systéme, ale nebudeme ich používať na svoje účely.

Ako prevádzkovateľ vám písomne oznámime zmenu, opravu, alebo vymazanie údajov na vašu žiadosť.

Máte právo požiadať prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, konkrétne údaje nám musíte písomne oznámiť.

Všetky žiadosti na základe vyššie uvedených práv vybavujeme do 48 hodín od doručenia vašej žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia údajov – veľkí hráči

S veľkými hráčmi máme uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, viac sa dočítate na uvedených odkazoch.

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Odkazy tretích strán

Naša práca si vyžaduje i odkazy tretích strán na služby a produkty. Weby tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov, sú teda úplne nezávislé od našich. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktivity týchto webov.

Údaje ostávajú u nás

Okrem vyššie uvedených sprostredkovateľov neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám. Sprostredkovatelia nám pomáhajú skvalitniť služby našej stránky a zistiť tak vaše preferencie a poskytnúť vám kvalitnejší obsah. Všetci sprostredkovatelia sú viazaní sprostredkovateľskými zmluvami k uchovávaniu osobných údajov v bezpečí a dôvernosti.